สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ถวายพระพร 5 ธันวา 2557